Tiedotteet
Häiriökeskeytykset

01.10.2016
Sähkön alkuperäseloste 2015

Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa edellisvuonna myymänsä sähkön alkuperä sekä tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden määrä. Määräys perustuu sähkön sisämarkkinadirektiivistä johdettuun lakiin (1129/2003). Uusiutuvia energialähteitä ovat vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima sekä uusiutuvat jäte- ja kierrätyspoltto­aineet. Fossiilisia energialähteitä ovat maakaasu, kivihiili, öljy, turve sekä uusiutumattomat jäte- ja kierrätyspolttoaineet. Oheisessa kuvassa on esitetty Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä vuodelta 2015.

Sähkön alkuperäjakauma

Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön tuottaminen aiheutti pörssistä ostetun sähkön johdosta hiilidioksidi­päästöjä 16,68 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,08 mgU/kWh.

Kuoreveden Sähkö Oy:n Koskienergia Oy:ltä ostama sähkö on 100 %:sesti kotimaisella vesivoimalla tuotettua. Sähköpörssistä ostetun sähkön alkuperän oletetaan jakautuvan Energiaviraston laskeman kansallisen jäännösjakauman mukaisesti.

Kuoreveden Sähkö Oy • Korpitie 5 • 35600 HALLI • puh (03) 5320121