Tiedotteet
Häiriökeskeytykset

23.08.2011
Uutta maakaapeliverkkoa Liesjärvelle ja Pohjankujalle

Kuoreveden Sähkö Oy on korvannut Liesjärvellä vanhan 20 kV ilmajohdon ja pylväsmuuntamon rakentamalla alueelle uuden maakaapelin ja koppimuuntamon. Myös Vessarinkylän Pohjankujalla rakennettiin uusi 20 kV kaapeli ja koppimuuntamo. Molemmista työkohteista voidaan nyt purkaa iso määrä vanhoja pylväitä ja ilmajohtoja pois. Maakaapelin ansiosta sähkön toimitusvarmuus paranee huomattavasti. Lisäksi ilmajohtojen poistumisen myötä maisema siistiytyy.

Kuoreveden Sähkö Oy:n alueella vanhoja ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla silloin, kun se on teknistaloudellisesti järkevää. Maaperä asettaa vaatimuksia kaapelin rakentamiselle ja hyväänkin maaperään rakennettaessa kaapelin rakentamiskustannukset ovat yli kaksinkertaiset ilmajohtoon verrattuna. Kaikissa kohteissa kaapelointi ei ole mahdollista ja näissä tapauksissa vanhoja ilmajohtoja uusitaan rakentamalla uudet johdot teiden varteen, missä niiden huoltaminen ja korjaaminen on nopeaa.

Kuoreveden Sähkö Oy • Korpitie 5 • 35600 HALLI • puh (03) 5320121