Tiedotteet
Häiriökeskeytykset

19.10.2012
Uutta maakaapeliverkkoa Ouninpohjaan

Kuoreveden Sähkö Oy on korvannut vanhan 20 kV ilmajohdon ja kolme pylväsmuuntamoa rakentamalla Ouninpohjan alueelle uuden 20 kV maakaapelin ja koppimuuntamot sekä 0,4 kV maakaapelia. Maakaapeleiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus paranee huomattavasti. 1960-luvun tapojen mukaisesti keskelle metsää rakennettu vanha johto vikaantui herkästi puiden kaatumisten vuoksi ja erityisesti lumikuormaongelmia alueella on esiintynyt lähes joka vuosi.

Työn valmistuttua voidaan purkaa pois iso määrä vanhoja pylväitä ja ilmajohtoja. Ilmajohtojen poistumisen myötä maisema siistiytyy.

Kuoreveden Sähkö Oy:n alueella vanhoja ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla silloin, kun se on teknistaloudellisesti järkevää. Maaperä asettaa vaatimuksia kaapelin rakentamiselle ja hyväänkin maaperään rakennettaessa kaapelin rakentamiskustannukset ovat yli kaksinkertaiset ilmajohtoon verrattuna.

Kuoreveden Sähkö Oy • Korpitie 5 • 35600 HALLI • puh (03) 5320121