Tiedotteet
Häiriökeskeytykset

05.12.2014
Uutta 20 kV maakaapelia Syväjärvelle

Syväjärven aluuella on jatkettu maakaapelointeja. Tänä vuonna alueelle rakennettiin noin 1,5 km uutta 20 kV maakaapelia, vanha pylväsmuuntamo korvattiin koppimuuntamolla ja samalla vanhaa 0,4 kV pienjänniteverkkoa maakaapeloitiin.

Investointien ansiosta sähkön toimitusvarmuus paranee ja ilmajohtojen purkamisen jälkeen maisemat siistiytyvät.

Kuoreveden Sähkö Oy • Korpitie 5 • 35600 HALLI • puh (03) 5320121